შპს ,,სინჯები’’
დირექტორი: სულხან გველესიანი
საიდენტიფიკაციოკოდი: 405262521
მისამართი: 0171 საქართველო, თბილისი, კოსტავას 75, მე-7 სად, ბინა #1,
ტელ.:(+995 32) 237-27-90, 577 76-45-91
ბუღალტერია, კომპიუტერული ცენტრი: (+995 32) 236-48-20
ელ. ფოსტა: gsulkhani@yahoo.com